Monkey - Trailer

“MONKEY” / “МАЙМУНА”
Bulgaria / български игрален филм
95 min. / мин.

Logline:
Some time between childhood and adulthood, when life is a string of easy decisions, the world of half-sisters Iva and Maya is about to change drastically. They would have to find answers to questions grown-ups don’t even dare to ask. Can the two teenagers make decisions of life and death?

Анотация:
Някъде между детството и зрелостта, когато животът представлява низ от лесни решения, светът на сестрите Ива и Мая се променя драстично. Налага се да отговорят на въпроси, които възрастните дори не смеят да задават. Могат ли две тийнейджърки да поемат отговорност за решения на живот и смърт?